Някога имали ли сте наистина лоша седмица?

Някога имали ли сте наистина лоша седмица?