Условия за доставка

Цената по чл. 10 и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини

1. В брой от Клиента или от трето лице от името на същия;

2. По банков път на посочена от prozoretz.com сметка;

3. С кредитна карта MASTERCARD или VISA;

4. Чрез електронната платформа E-Pay;

4. По друг указан в Интернет страниците на prozoretz.com начин.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се задължава да заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, в срок не по-късно от 3 работни дни от изтичане на срока по чл. 14, ал. 4. от ЗЗП.