Контакти

  Офис
Адрес:  София 1504, ул. „Тулово” №7
Телефон:  0878300136
Email:  office@prozoretz.com
  Търговски отдел
Адрес:  Книжна борса „Искър, ул. „Поручик Христо Топракчиев“ 11
Име:  Дияна Пенчева
Телефон:  0878300139
Email:  diyana_pencheva@abv.bg
  Главен редактор
Име:  Любослава Русева
Email:  liuboslavaruseva17@gmail.com
  Редактор
Име:  Анета Пантелеева
Email:  aneta.panteleeva@gmail.com
  Дизайн и предпечат
Име:  Анна Георгиева
Email:  ani_prozoretz@abv.bg