30% търговска отстъпка за читалища и библиотеки

30% търговска отстъпка за читалища и библиотеки