Биография

Цочо Василев Билярски е български историк. Завършва Софийския държавен университет, специалност „История“. Специалист в Главно управление на архивите (1973 – 1978) и в Централния държавен архив (1978 – 1986); зам.-директор (1986 – 1993) и директор в Централния държавен архив (1993 – 1997) и началник сектор в Централния държавен архив (2000 – 2006). Той е сред учас­т­ни­ци­те във въз­с­та­но­вя­ва­не­то на Ма­ке­дон­с­кия на­у­чен институт на 3 май 1990 г. 

Книги на Цочо Билярски
Резултати:  
Подреди по:  

Отзиви


Оставете Вашия отзив тук

Oценка: