Поредици

Наличност :Изчерпана

Световното време

  • 0 отзива от потребители

19,80 лв.

Описание

В "Световното време" неравенствата намират място в историята на приливите и отливите на господст-вото в международната йерархия: последователното издигане на градовете Венеция, Антверпен, Генуа, Амстердам, възходът на националните икономики на Франция и Англия и накрая британското завла-дяване на света, основано на индустриалната рево-люция, дълбокият разрив, чиито последици все още изживяваме. "Световното време" представя също и един вид надстройка на глобалната история: тя ще бъде завършекът, създадена сякаш и причи-нени от сили над нея, а тежестта й на свой ред ще бъде насочена към основата. Според местата и епо-хите това двойно действие от долу нагоре и от горе надолу е повече или по-малко значително. Но дори и в икономически и социално развитите страни све-товното време не е успяло да размеси всичко. Всичко ли се е променило? Или събитията и проме-ните в прединдустриалния капитализъм ни предс-тавят ранна картина на кризите на нашето време?

  • Продуктът не е в наличност!
За книгата
Автор: Ричард Дьоч Фернан Бродел
Дата на издаване: 25.11.2005
ISBN: 954-733-429-8
Брой страници 704

В "Световното време" неравенствата намират място в историята на приливите и отливите на господст-вото в международната йерархия: последователното издигане на градовете Венеция, Антверпен, Генуа, Амстердам, възходът на националните икономики на Франция и Англия и накрая британското завла-дяване на света, основано на индустриалната рево-люция, дълбокият разрив, чиито последици все още изживяваме. "Световното време" представя също и един вид надстройка на глобалната история: тя ще бъде завършекът, ...

Отзиви


Оставете Вашия отзив тук

Oценка: