Поредици

Наличност :Изчерпана

Социология

  • 0 отзива от потребители

29,00 лв.

Описание

Днес живеем в свят, изпълнен с големи тревоги, но и с най-необикновени обещания за бъдещето. Това е свят, залят от промени, белязан от дълбоки конф-ликти, напрежения и социални деления, както и от разрушителното въздействие на съвременната тех-нология върху природната среда. От друга страна, имаме невъобразими за предишните поколения възможности да направляваме съдбата си и да оформяме живота си към по-добро. Как е въз-никнал този свят? Защо нашите жизнени условия са толкова различни в сравнение с тези на предшест-вениците ни? Накъде ще се насочи промяната в бъ-деще? Тези въпроси са от първостепенно значение за социологията - дисциплина, предопределена да играе фундаментална роля в модерната интелекту-ална култура.

  • Продуктът не е в наличност!
За книгата
Автор: Антъни Гидънс
Дата на издаване: 19.05.2003
ISBN: 978-954-733-341-0
Брой страници 656

Днес живеем в свят, изпълнен с големи тревоги, но и с най-необикновени обещания за бъдещето. Това е свят, залят от промени, белязан от дълбоки конф-ликти, напрежения и социални деления, както и от разрушителното въздействие на съвременната тех-нология върху природната среда. От друга страна, имаме невъобразими за предишните поколения възможности да направляваме съдбата си и да оформяме живота си към по-добро. Как е въз-никнал този свят? Защо нашите жизнени условия са толкова различни в сравнение...

Отзиви


Оставете Вашия отзив тук

Oценка: