Защита на личните данни

Уважаеми партньори, клиенти и приятели на издателство „Прозорец“,

„Прозорец“ ЕООД винаги е спазвала високи стандарти в защитата на личните данни. Вярваме, че правото на защита на личните данни е основна ценност в европейските общества и следва да бъде уважавано както всяко друго основно право на личността.

От 25 май 2018 г. е в сила ново европейско законодателство за защита на личните данни. „Прозорец“ ЕООД обнови политиката си за защита на личните данни в съответствие с актуалните изисквания на ЕС и с най-добрите практики в тази област. Тя включва правила за защита на личните данни в съответствие с действащото законодателство.

Правилата за защита на личните данни, прилагани от "Прозорец" ЕООД, са обобщение на добрите практики, които се прилагат от организациите в областта на книгоиздаването и книгоразпространението. Те включват основните принципи при съхраняване и използване на данните и мерките за защита, които прилагаме.

Новите правила овластяват Вас, нашите клиенти и приятели, с повече права, свързани с информацията и достъпа до личните Ви данни, с които ние разполагаме, с възможността да ги коригирате и допълните, с правото да поискате да бъдат заличени, когато основанието, на което ги съхраняваме, е Вашето съгласие и др.

Правила за защита на личните данни ясно и конкретно посочват какви данни съхраняваме и използваме, за какви цели и на какво основание става това, кои са получателите на тези данни, какви са начините на тяхното съхранение и др.

Бихме искали да Ви уверим, че ние ще продължим да се придържаме към принципите за законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване на данните за конкретни легитимни цели. Стремежът ни винаги е бил да Ви предлагаме възможно най-бързия, удобен и сигурен достъп до нашите продукти и услуги, като изискваме от Вас минимално необходимите данни. Ние и занапред ще бъдем на Ваше разположение, за да Ви предлагаме учебници, познавателни книжки, учебни помагала, обучения и други образователни ресурси и услуги с най-високо качество.

С уважение,

Екипът на издателство "Прозорец"