Откъс от „Цената на победата“, Борис Богачов

Откъс от „Цената на победата“, Борис Богачов