Откъс от „Как Съветският съюз победи във войната“, Марк Солонин

Откъс от „Как Съветският съюз победи във войната“, Марк Солонин