35% търговска отстъпка за читалища и библиотеки

35% търговска отстъпка за читалища и библиотеки