Notice: Undefined index: saleID in /home1/prozore/public_html/requests.php on line 8
Бевин Алекзандър е автор на пет военноисторически книги, между които "Загубени победи", определяна от "Сивил уор бук ривю" като една от седемнадесетте книги, които най-много са допринесли за коренна промяна в научните представи за американската Гражданска война. Изследванията му на Корейската война, написани като действащ на фронта военен историк, се пазят в Националния архив във Вашингтон.