Нови книги

Контакти

  


За поръчки

 E-mail: diyana_pencheva@abv.bg

 


Офис

Адрес: София 1504, ул. „Тулово” №7
Телефони: (02) 983-04-85
Факс: (02) 983-04-86
E-mail: office@prozoretz.com

Главен редактор
Любослава Русева
E-mail: liuboslavaruseva17@gmail.com

Редактори
Анета Пантелеева
E-mail: aneta.panteleeva@gmail.com

Гергана Неновска
E-mail: gerracheva@yahoo.com

Дизайн и предпечат
Анна Георгиева
Телефон: 0878300136
E-mail: ani_prozoretz@abv.bg

 


Търговски отдел

Адрес: Книжна борса "Искър"
София, кв. Дружба 1
ул. "Пор. Христо Топракчиев" 11

Дияна Пенчева
Телефон: 0878300139
E-mail: diyana_pencheva@abv.bg